05 september, 2007

Odenberg avgår

Jag tyckte att Mikael Odenberg var en bra karl, en riktig DOer. Synd bara att han avgår, men kan förstå honom pga allt tryck han haft på sig speciellt nu gällande nedskärningar inom Försvaret.

Tycker att detta kanske borde höja en varningsflagg hos en och annan här i samhället och att fler kanske inser att de nedskärningar som man föreslår inte är realistiska med tanke på det säkerhetspolitiska läget.

Nåväl, vi får leva i en oviss värld framöver.

Inga kommentarer: